• Post category:Edukacija
  • Reading time:3 mins read

Svaki igrač dobija po dve karte (hole cards), koje nisu vidljive ostalim igračima za stolom. Sledi runda “klađenja”, gde se pojavljuju: bet – ulaganje čipova/novca, čime se daje do znanja da igrač želi da nastavi igru sa svoje dve karte; call – gde igrač plaća prethodni bet i takođe daje do znanja da želi da nastavi dalje sa svoje dve karte; raise – gde igrač radi bet jači od prethodnog jer smatra da su njegove početne karte (hole cards) jače od ostalih; fold – gde igrač baca svoje početne karte jer smatra da nisu dovoljno dobre da bi ostao u igri.

Delilac (dealer/button), zatim stavlja/otvara prve 3 od ukupno 5 zajedničkih karata (community cards) licem gore na sto. Te 3 karte se definišu terminom flop. Opet sledi runda klađenja, gde se igrači izjašnjavaju da li žele (bet, call, raise) da nastave, ili da odustanu (fold).

Ukoliko su barem 2 igrača ostala u ruci nakon flopa, dealer otvara 4. zajedničku kartu, koja se naziva turn. Igrači se opet izjašnjavaju u rundi klađenja, nakon koje, pod uslovom da su i dalje barem 2 igrača u igri, sledi river – odnosno poslednja zajednička karta koju dealer stavlja na sto.

Nakon river karte, igrači ulaze u poslednju rundu klađenja, da bi zatim pokazali svoje početne karte (hole cards) – showdown. Da bi osvojio pot – količina žetona/novca koji se dotadašnjim klađenjem našao na sredini stola – igrač treba da ima jači set od 5 karata koji je sastavio bilo kojom kombinacijom koristeći svoje 2 početne (hole cards) i 5 koje se nalaze na stolu (community cards).

U narednoj ruci, dealer je sledeći igrač u smeru kazaljke na satu. Kako bi igra bila aktivnija, prvi igrač do dilera u smeru kazaljke na satu je u obavezi da stavi prethodno dogovorenu sumu čipova/novca na sto – što se naziva small blind (SB), dok igrač do njega ima obavezu da stavi big blind (BB) – što je dupli iznos od SB. SB i BB se smatraju betom odnosno raiseom na slepo – što i sam naziv govori. Svaki igrač koji želi da učestvuje dalje u ruci mora da plati (call) iznos BB, ili već po svojoj odluci da uradi raise (bet jači od iznosa BB), odnosno fold ukoliko ne želi da ostane u ruci.

NO LIMIT vs. FIX LIMIT vs. POT LIMIT

U No Limit game igraču je dozvoljeno da u bilo kojoj rundi klađenja uloži čipova/novca koliko god želi, gde je all-in maksimum, jer u tom trenutku igrač stavlja sve svoje žetone/novac na sto.

Fix Limit game je igra gde je prethodno određen maksimum koji igrač može da uloži u rundi klađenja.

Pot Limit game je slična No Limit-u, sa razlikom što je maksimum koji se može uložiti u rundi klađenja određen iznosom pota u datom trenutku.