• Post published:02.05.2020.
  • Reading time:5 mins read

Omaha je varijacija Texas Hold’em-a. Razlika je u tome što igrač umesto dve, dobija četiri početne karte. Kada dođe do showdown-a, u kreiranju svoje najjače ruke, igrač mora koristiti tačno dve od svoje početne četiri karte, kao i tačno tri zajedničke karte. Dakle za razliku od Hold’em-a, ne možete koristiti više od tri zajedničke karte. Ulaganje/betovanje, kao i blinds-i su identični kao u Hold’em-u.

Najosnovnija greška koju igrači prave u početku igranje Omaha-e je što zaboravljaju da u Omaha-i moraju iskoristiti tačno 2 od svoje početne četiri, kao i tačno 3 od zajedničkih pet karata – ni manje, ni više. Dakle, ako imate A u piku, a na stolu se nalaze 4 pika – vi nemate flush!

OMAHA HI/LO

Omaha Hi/Lo koristi apsolutno isti način odvijanja igre kao i Omaha Hi, s tim što se konačni iznos pota deli na dva dela i rapoređuje dvojici igrača – onom sa najjačom i onom sa najslabijom tj. najnižom rukom. Pojam najjače ruke već znamo, jer se koriste klasične jačine ruku u pokeru, a najniža ruka je ona sastavljena od različitih karata ne većim od osmice (8). Napomena: sve karte moraju biti različite – dakle nema parova! Boje i kente se ne računaju u formiranju najniže ruke. Najbolja najniža ruka bi bila A-2-3-4-5 u bilo kojem znaku. Ruka se rangira od najveće najniže karte. Tako bi se ruka 7-4-3-2-A definisala kao 7-low i izgubila bi od 6-4-3-2-A što bi se definisalo kao 6-low.

Ukoliko dva igrača imaju istu najveću kartu, pobednika odlučuje naredna najveća karta. Tako bi recimo ruka 7-5-4-3-2 izgubila od ruke 7-4-3-2-1. Ukoliko ni jedan od igrača na showdown-u nema ruku koja bi se kvalifikovala kao Low – celokupan pot odnosi igrač sa najboljom Hi rukom. Treba napomenuti da je moguće istovremeno imati i najjaču Hi i najnižu Low ruku. Ukoliko imate A-2-3-4-5 u istom znaku – vi istovremeno imate i najbolju Low ruku, ali i srtraight flush kao najbolju Hi ruku.

Obzirom da je kompletna koncepcija ulaganja/betovanja i pojavljivanja zajedničkih karata na stolu identična kao u Hold’em-u, ovde ćemo se pozabaviti pojmovima Pot Limit i Fix Limit i načinom na koji se odvija betovanje u tim oblicima igre.

POT LIMIT

Pot – iznos novca/čipova koji se u tom trenutku nalazi na stolu, odnosno u potu. Pretpostavimo da smo u $5/10 Pot Limit igri, u kojoj je small blind $5, a big blind je 10$. Prvi igrač može izjednačiti ulog u veličini big blind-a, ili uraditi raise na bilo koji iznos, ali ne veći od iznosa pota. Raise/povećanje mora biti isto ili veće prethodno urađenom betu ili povećanju. U našem slučaju, pot size raise bi iznosio 25$ (5$ small blind + 10$ big blind + 10$ call), što bi značilo da igrač može da uradi povećanje na 35$.

Pretpostavimo da se tako i desilo i da je prvi igrač uradio raise na 35$. Od tog trenutka iznos pota je 50$ (5$ small blind + 10$ big blind + 35$ raise). Ukoliko bi naredni igrač želeo da uđe u igru, morao bi da plati iznos povećanja (35$), dok bi u slučaju da želi da radi raise, bio u mogućnosti da radi maksimalan raise (pot raise) do 120$ (50$ pot + 35$ call + 35$ raise).

FIX LIMIT

Kao što i sam naziv kaže, Fix Limit je igra sa limitiranim iznosima ulaganja. Evo primera: u limit igri $1/2, small blind je 0.50$, a big blind je 1$. Podelićemo momente u kojima se ulaže u pot na dva dela: pre flopa i flop i turn i river. U prvom delu (pre flopa i na flopu) maksimalan ulog može biti 1$ i mogu postojati najviše 3 jednaka raise-a (na 2, 3 i 4$). Dakle, iznos potencijalnog povećavanja je limitiran iznosom koji je 4 puta veći od iznosa prvobitnog mogućeg beta (u našem slučaju 1$). Situacija se menja u drugom delu ulaganja (nakon turn i river karte), kada početni bet iznosi 2$ i gde maksimalan raise može dostići iznos od 8$.