Istorija i osnove pokera

Poker (fr. poque, ger. pochen – udariti, izbaciti) – igra kartama čiji istorijat do dana današnjeg nije kompletno razjašnjen, jer se kao njene preteče pojavljuju slične igre (kao npr. igra ‘nas’ koja datira još iz Persije, ili engleska igra ‘brag’), a koje su se kasnije prenosile na ostale kontinente. Glavnim ‘krivcima’ za popularizaciju igre i njeno širenje u prošlim vekovima, smatraju se, a ko drugi do, moreplovci.

1829 godina se smatra kao istorijska tačka za koju postoje određeni dokazi o pokeru, kada je engleski glumac Joseph Crowell prijavio da je u New Orleansu prisustvovao igri u kojoj je korišćen špil od 20 karata, a u kojoj su učestvovala 4 mornara od kojih je svaki u deljenju dobijao po 5 karata i gde je grupacija karata sa najvećom vrednošću pobeđivala.

Pisani zapis o igri se pojavljuje 1843 godine u knjizi ‘An Exposure of the Arts and Miseries of Gambling’, u kojoj se opisuje širenje igre u vreme zlatne groznice, sa posebnim osvrtom na rasprostranjenost igre na brodovima Misisipija.

Neku godinu kasnije, u upotrebu ulazi špil od 52 karte i pojavljuje se fleš (flush) kao nova jačina ruke. Do početka 20-og veka pojavljuju se varijacije igre kao što su draw poker, stud poker, straight, lowball, split-pot poker, da bi se oko 1925. počelo sa varijacijama igre u kojoj se pojavljuju ‘community cards’, tj. karte na stolu koje su zajedničke svim igračima. Upravo iz tih varijacija ponikle su današnje igre među kojima i jedna od najpopularnijih texas holdem poker.

 

MODERNIZACIJA

Na korak ispred današnjih vremena nalazi se 1970 godina koja se smatra prekretnicom u modernizaciji i popularizaciji pokera. Naime, te godine je održan prvi u nizu World Series of Poker turnir.

Poznata imena tog doba kao što su Johnny Moss, Amarillo Slim i Doyle Brunson – protežu se do današnjih dana, a knjiga Super/System poslednjeg pomenutog, kao i The Book of Tells (Mike Caro) i The Theory of Poker (David Sklansky) – donose širokom spektru ljudi mogućnost da se upoznaju sa ozbiljnim i, može se reći, profesionalnim strategijama pristupa pokeru.

Na samom kraju 20. veka, širenjem interneta, poker uzima maha u onlajn igranju, mada se za godine pune ekspanzije online pokera smatraju 2002. i 2003. Potvrdu prethodno navedenog, dobijamo u podacima da je broj igrača na WSOP (World Series of Poker) koji se jednom godišnje održava u Las Vegasu, u 2000 godini bio ispod 900, 2004. preko 2000, 2005. je već bilo oko 5600 igrača, da bi se taj broj u 2006. popeo na skoro neverovatnih 9000, što se objašnjava isključivo globalizacijom pokera putem interneta. Naime, veruje se da je skoro 80% učesnika poslednje pomenutog WSOP-a, izborilo učešće preko manjih satelitskih turnira koji su održavani u mnoštvu poker soba na internetu.

 

VARIJACIJE IGRE

Danas, reč poker sama za sebe, ne odslikava jedinstvenu igru, već skup igara. Najčešće varijacije su: texas holdem, omaha, stud, razz… One dalje poseduju po još jedan stepen raščlanjavanja kao što su NL (no limit), FL (fix limit), PL (pot limit), Hi (high), Lo (low) itd, ali sama suština varijacije ostaje ista. Najrasprostranjenijom varijacijom pokera smatra se NL Holdem, odnosno No Limit Texas Holdem Poker.

 

PRAVILA IGRE: Texas Hold’em

Svaki igrač dobija po dve karte (hole cards), koje nisu vidljive ostalim igračima za stolom. Sledi runda ‘klađenja’, gde se pojavljuju: bet – ulaganje čipova/novca, čime se daje do znanja da igrač želi da nastavi igru sa svoje dve karte; call – gde igrač plaća prethodni bet i takođe daje do znanja da želi da nastavi dalje sa svoje dve karte; raise – gde igrač radi bet jači od prethodnog jer smatra da su njegove početne karte (hole cards) jače od ostalih; fold – gde igrač baca svoje početne karte jer smatra da nisu dovoljno dobre da bi ostao u igri.

Delilac (dealer/button), zatim stavlja/otvara prve 3 od ukupno 5 zajedničkih karata (community cards) licem gore na sto. Te 3 karte se definišu terminom flop. Opet sledi runda klađenja, gde se igrači izjašnjavaju da li žele (bet, call, raise) da nastave, ili da odustanu (fold).

Ukoliko su barem 2 igrača ostala u ruci nakon flopa, dealer otvara 4. zajedničku kartu, koja se naziva turn. Igrači se opet izjašnjavaju u rundi klađenja, nakon koje, pod uslovom da su i dalje barem 2 igrača u igri, sledi river – odnosno poslednja zajednička karta koju dealer stavlja na sto.

Nakon river karte, igrači ulaze u poslednju rundu klađenja, da bi zatim pokazali svoje početne karte (hole cards) – showdown. Da bi osvojio pot – količina žetona/novca koji se dotadašnjim klađenjem našao na sredini stola – igrač treba da ima jači set od 5 karata koji je sastavio bilo kojom kombinacijom koristeći svoje 2 početne (hole cards) i 5 koje se nalaze na stolu (community cards).

U narednoj ruci, dealer je sledeći igrač u smeru kazaljke na satu. Kako bi igra bila aktivnija, prvi igrač do dilera u smeru kazaljke na satu je u obavezi da stavi prethodno dogovorenu sumu čipova/novca na sto – što se naziva small blind (SB), dok igrač do njega ima obavezu da stavi big blind (BB) – što je dupli iznos od SB. SB i BB se smatraju betom odnosno raiseom na slepo – što i sam naziv govori. Svaki igrač koji želi da učestvuje dalje u ruci mora da plati (call) iznos BB, ili već po svojoj odluci da uradi raise (bet jači od iznosa BB), odnosno fold ukoliko ne želi da ostane u ruci.

 

NO LIMIT vs. FIX LIMIT vs. POT LIMIT

No Limit game igraču je dozvoljeno da u bilo kojoj rundi klađenja uloži čipova/novca koliko god želi, gde je all-in maksimum, jer u tom trenutku igrač stavlja sve svoje žetone/novac na sto.

Fix Limit game je igra gde je prethodno određen maksimum koji igrač može da uloži u rundi klađenja.

Pot Limit game je slična No Limit-u, sa razlikom što je maksimum koji se može uložiti u rundi klađenja određen iznosom pota u datom trenutku.

 

MINI REČNIK OSBOVNIH POJMOVA ZA TEXAS HOLD’EM POKER

Hand – ruka traje od trenutka podele karata igračima do proglašenja pobednika ruke, kada startuje nova
Hole/Pocket cards – 2 karte koji svaki igrač dobija na početku ruke
Dealer/Button – delilac karata (obično krupije u kazinu)
Small blind – obavezan prethodno određen ulog koji igrač koji prvi dobija karte ulaže u svoje hole cards na slepo, pre same podele karata
Big blind – ulog duple vrednosti od small blind-a koji igrač koji drugi dobija karte stavlja na sto kao ulog u svoje hole cards, pre same podele karata
*small i big blind se praktično smatraju kao bet i raise i odigravaju se na slepo, pre podele karata igračima od strane delioca. Koriste se kao inicijalna kapisla za odigravanje ruke, kako bi ostali igrači koji žele da učestvuju u ruci morali takođe da ulože svoje čipove/novac. Kada small i big blind ne bi postojali – teoretski bi ste mogli da sednete za sto i da sedite za njim večno – bacajući karte (fold), a da pri tome ne gubite ni deo svog novca. SB i BB obezbeđuju aktivnost same igre.
Bet – ulog (u svoje hole cards)
Raise – ulog veći od beta nekog od prethodnih igrača
Re-raise – ulog veći od prethodnog raise-a
All-in – ulog svih svojih raspoloživih čipova/novca
Call – plaćanje prethodnog bet-a (raise-a, re-raise-a)
Check – ukoliko ulog ispred igrača već zadovoljava traženi preduslov za nastavak učestvovanja u ruci, a ukoliko igrač ne želi da radi bet, odnosno raise (ukoliko je na poziciji BB). Takođe, igrači mogu raditi check kako bi akciju klađenja preneli na sledećeg igrača. Ukoliko svi aktivni učesnici runde klađenja urade check – dealer otvara narednu kartu, jer se ta runda smatra završenom
Flop – prve 3 zajedničke karte na stolu
Turn – četvrta zajednička karta na stolu
River – peta i poslednja zajednička karta na stolu
Showdown
 – trenutak kada aktivni učesnici ruke otvaraju svoje pocket cards i kada se ustanovljava čije karte su pobedničke